Οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους βασικούς, στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος των Κατασκευών σχεδιάζει και υλοποιεί πλήθος έργων που συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των πολιτών. Οι κατασκευές διακρίνονται συνήθως, σε δυο βασικές κατηγορίες: στα έργα υποδομής και τα κτηριακά/οικοδομικά έργα. Η αύξηση των επενδύσεων σε κατασκευαστικά έργα αποτελεί προϋπόθεση για την επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και την αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Τα «Infrastructure Projects Awards 2022» επιβραβεύουν την ελληνική βιομηχανία υποδομών και κατασκευών και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όραμα των βραβείων είναι να γίνουν ένας θεσμός που αναδεικνύει την τεχνική αρτιότητα των πιο σημαντικών και πρωτοπόρων έργων των τελευταίων χρόνων, αλλά και τη συμβολή τους στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής των πολιτών και της κοινωνίας. Παράλληλα τα βραβεία εστιάζουν στην ανάδειξη τεχνολογιών στον τομέα των κατασκευών, και κυρίως στην ψηφιοποίηση της κατασκευαστικής βιομηχανίας, προβάλλοντας καινοτόμες ιδέες και εκτελεσμένα έργα υψηλής αισθητικής, με παράλληλο στόχο την εφαρμογή νέων βιώσιμων λύσεων στην κατασκευή (sustainable construction principles and practices).

Τα βραβεία απευθύνονται σε κατασκευαστικές/τεχνικές εταιρείες, αναδόχους δημόσιων και ιδιωτικών έργων, που έχουν, τα τελευταία χρόνια, υλοποιήσει επιτυχώς πάσης φύσεως τεχνικά έργα. Οι κατηγορίες βραβείων καλύπτουν και εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες που έχουν υλοποιηθεί υπεργολαβικά (specialist subcontractors) όπως π.χ. εργασίες πράσινων και μπλε υποδομών, εργασίες ειδικών θεμελιώσεων, ψηφιακές υλοποιήσεις, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλπ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ
18.11.2022

Κριτική Επιτροπή

Τις υποψηφιότητες στα Infrastructure Projects Awards αξιολογεί κριτική επιτροπή με καταξιωμένα στελέχη από τις σημαντικότερες εταιρείες της αγοράς.

Προεδρος Επιτροπhς αξιολογησησ

Πάνος Χατζηπάνος

Jury President Infrastructure Projects Awards 2022

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός , Πρόεδρος της «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.», STC World Bank, Governor ASCE Region 10, PMI SCC

Τα Μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Στόχος των βραβείων είναι:

 • Η συμβολή στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας υποδομών και κατασκευών και στην βελτίωση
  της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητάς της, προς όφελος της εθνικής οικονομίας, της κοινωνίας
  και του περιβάλλοντος.
 • Η προώθηση της υγιούς, υπεύθυνης και ποιοτικής επιχειρηματικότητας στον κλάδο των υποδομών και κατασκευών.
 • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των φυσικών και νομικών προσώπων του κλάδου.
 • Η προβολή των νικητών και των έργων που διακρίνονται στο κοινωνικό σύνολο.
 • Η επικοινωνία και η ενημέρωση του κλάδου σχετικά με τα χαρακτηριστικά των βραβευμένων έργων
  καθώς και για τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς.
 • Η κινητοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων τους.

Winners' kit

Οι νικητές λαμβάνουν:

Γιατί να συμμετάσχω;

 • Αναγνώριση / Αξιοπιστία
  Ένα βραβείο σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ειδικούς που απαρτίζουν την επιτροπή, αναγνωρίζεται και αποκτά αξιοπιστία.
 • Μέτρηση της Επιτυχίας / Benchmarking
  Μέσω της αξιολόγησης, οι υποψήφιοι διακρίνουν πού τοποθετούνται οι υπηρεσίες / προϊόντα τους σε σχέση με την αγορά, τα διεθνή standards και τις προσδοκίες των αξιολογητών.
 • Ανατροφοδότηση / Feedback / Βελτίωση
  Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα σχόλια των αξιολογητών – εφόσον το ζητήσουν – ώστε να λάβουν γνώση για τα σημεία βελτίωσης που οι ειδικοί αξιολογητές προτείνουν.
 • Προβολή / Δημοσιότητα
  Μια διάκριση προσφέρει πολλαπλά εργαλεία και ευκαιρίες για ευρύτερη δημοσιότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

 • Ανταμοιβή / Κίνητρο στις ομάδες
  Η διάκριση προσφέρει σημαντική αναγνώριση στις προσπάθειες των ομάδων και ενισχύει το ηθικό των εργαζομένων.

 • Ενίσχυση πωλήσεων
  Έχει αποδειχθεί μέσω ερευνών ότι ένα βραβείο ενισχύει την άποψη των πελατών για την ποιότητα των υπηρεσιών / προϊόντων μιας εταιρείας και συνεισφέρει θετικά στις πωλήσεις.

Κατεβάστε τους όρους συμμετοχής
& τις κατηγορίες βράβευσης

Παρακαλούμε συμπληρώστε στη φόρμα το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email σας για να κατεβάσετε το αρχείο με τις κατηγορίες και τους όρους συμμετοχής των βραβείων, καθώς και για να επικοινωνήσει μαζί σας εκπρόσωπος της BOUSSIAS και να σας ενημερώσει περαιτέρω για τις κατηγορίες βράβευσης και να απαντήσει σε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε.

"*" indicates required fields

Ενότητες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία.

Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων.